MAR
29 ENE
2013
11:50H

5ª jornada de biblioteca pública y cohesión social. Los jóvenes ni... ni...

Descripción: 
En el darrer informe de seguiment de la Unesco Educació per a Tots, dedicat en l’edició del 2012 als joves i les seves competències, es constata que la manca de competències professionals aboca als joves a desaprofitar el seu potencial, els fa perdre oportunitats de treball i no els permet ajudar els seus respectius països a tornar a la prosperitat en temps de crisi. Específicament l’informe fa esment de la situació espanyola, la pitjor del territori europeu, on un de cada tres joves abandona el sistema educatiu abans d’acabar la secundària, i on l’atur juvenil supera el 50%. Les biblioteques públiques poden ajudar a fer front a aquest problema? Hem volgut dedicar la jornada d’enguany a presentar experiències al voltant d’aquest tema, especialment bones pràctiques d’algunes biblioteques públiques que realitzen programes específics per ajudar a evitar l’abandonament escolar i per dotar d’eines pràctiques als joves perquè puguin fer front a les dificultats que tenen a l’hora de trobar la seva primera feina. Experiències d’Alemanya, Estats Units, França i Catalunya ens ajudaran a veure com, des de l’acció quotidiana, es pot col·laborar a mitigar aquests problemes, i potser ens donaran idees per desenvolupar a les nostres biblioteques.
Organizador: 
Biblioteques de Barcelona
Lugar: 
Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona)
Fecha: 
dilluns 18 de març de 2013.

Contenido reciente

Fecha de modificación: 7 horas 38 mins
Fecha de modificación: 8 horas 6 mins
Fecha de modificación: 8 horas 10 mins
Fecha de modificación: 8 horas 14 mins
Fecha de modificación: 8 horas 21 mins
Fecha de modificación: 9 horas 9 mins
Fecha de modificación: 1 día 3 horas
Fecha de modificación: 1 día 3 horas